רשימה סלקטיבית של מאמרים בתחומים השונים של מדעי היהדות ושל חקר ארץ ישראל ומדינת ישראל.  

המאמרים הרשומים ברמב"י לוקטו מתוך אלפי כתבי עת – בדפוס או בצורה אלקטרונית, ומתוך קובצי מאמרים, באותיות עבריות, לטיניות או קיריליות – וכן מתוך תדפיסים שנשלחים למערכת על ידי החוקרים. המאגר מעודכן מדי יום.
 

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Archaeology
Classical Studies
Jewish History
Education
Film & Television

Hebrew language & Literature
Language & Literature
Middle Eastern & African Studies
Women's studies and Gender
Nazi Era & the Holocaust
Philosophy
Religion
Covering period years: 
1966-
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive